Hopp til innhold
Min side

Inkasso

Inkasso er inndriving av pengekrav som ikke er betalt innen forfall og etter purringer fra kreditor (for eksempel en selger).

Denne virksomheten reguleres av inkassoloven som stiller en rekke krav til inndriving av pengekrav. Før kravet kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel. Varselet skal være skriftlig og på papir, fristen for betaling av det opprinnelige kravet må ha utløpt, og det må gis minst 14 dagers betalingsfrist. Er betalingsfristen i inkassovarselet utløpt, kan kreditor/inkassoselskapet sende en betalingsoppfordring med 14 dagers betalingsfrist.

Betalingsoppfordringen må være skriftlig og på papir samt inneholde kreditors navn, hva kravet gjelder, kravets størrelse, konsekvenser av unnlatt betaling og rett til å kreve nemndsbehandling. Kreditor/inkassoselskapet kan deretter sende kravet til rettslig inndriving enten via namsmannen eller forliksrådet.

For inkassovarsel kan kreditor kreve en tidel av inkassosatsen og for betalingsoppfordring kan kreditor kreve tre tideler av inkassosatsen. (Inkassosatsen er i 2016 på 670 kr.) Dette forutsetter at skyldner ikke har kommet med innsigelser mot kravet og at kreditor har fulgt fremgangsmåten ovenfor. Har du innsigelser mot kravet, må du klage skriftlig, både til kreditor og inkassoselskapet med det samme. Med mindre innsigelsene er åpenbart grunnløse, kan ikke kreditor sende saken til inkasso, men må bringe saken inn for forliksrådet.