Hopp til innhold
Min side - meld sak

Jordskifte

Disse sakene reguleres av jordskiftelova. Hva det kan reises sak om og hvem som kan reise sak følger av lovens §§ 1-4 og 1-5.