Hopp til innhold
Min side

Juridisk person

Juridiske personer er ikke fysiske personer, men andre rettssubjekter som opptrer som en enhet.

Juridiske personer kan være part i rettssaker og saksøke eller saksøkes på lik linje med privatpersoner. Stater, kommuner og selskaper er eksempler på juridiske personer. Disse kan også inngå avtaler som om de var en fysisk person.