Hopp til innhold
Min side

Konkurs

Både privatpersoner og firmaer kan gå konkurs. Rent teknisk betyr dette at den person eller firma som er konkurs, får alle sine verdier samlet og fordelt på de som måtte ha krav.

De fleste reglene som gjelder dette finnes i konkursloven og dekningsloven.

For et firma innebærer konkurs at status for alle krav gjøres opp. Deretter ser man hvor mye som er til fordeling. Det kan være nok til alle, en såkalt dividende til noen, eller til alle, eller ikke noe å fordele. Veldig ofte vil nok det siste være tilfelle. Verdiene fordeles etter hvem som har best prioritet for sine krav. Etter at retten har avsluttet boet, vil firmaet bli slettet.

Privatpersoner som blir slått konkurs, vil naturlig nok ikke opphøre. Derimot vil alle eiendeler som vedkommende har, bli omsatt i penger (fortrinnsvis) og delt ut til de som har krav. Dersom man ikke får dekket sitt krav, vil det for personer være slik at man senere kan forfølge skyldneren for det man har til gode. Dette skiller seg fra firmaer som går konkurs.

Det er kompliserte regler for hvem som skal ha hva og når i en konkurs, slik at alle ikke nødvendigvis får penger selv om det finnes penger i konkursboet.