Hopp til innhold
Min side

Kreditor

Kreditor brukes om den som har et rettslig krav på en ytelse i form av penger eller annen formuesgjenstand fra en skyldner, debitor.

Dersom man skal levere en gjenstand man har solgt til noen, er man kreditor for den sum man har krav på av kjøperen. Derimot vil den som skal kjøpe være debitor. 

En utenforstående ser at det i et slikt forhold er to som har krav: Én har krav på penger for gjenstanden, mens den andre har krav på å få overta gjenstanden mot å betale kjøpesummen som er avtalt. I dette tilfellet er begge to å betegne som både kreditor og debitor. De har begge krav og plikt til å yte enten gjenstand eller kjøpesum til den andre.