Hopp til innhold
Min side

Lex specialis-prinsippet

Lex specialis-prinsippet er en tolkningsregel som går ut på at en spesiell rettsregel går foran en generell rettsregel.

Dette da man anser den spesielle regelen for å være et unntak fra den generelle. Lex specialis-prinsippet er særlig aktuelt når det er motstrid mellom to regler gitt av samme organ, for eksempel to formelle lover eller to forskrifter gitt av samme departement.