Hopp til innhold
Min side

Meddommer

Kalles også legdommer. En meddommer er en ikke-juridisk utdannet person som deltar i behandlingen og pådømmelsen av en rettssak sammen med den juridiske dommeren.

Når det er behov for særskilt kunnskap innenfor et fagområde kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere. Du kan lese om meddommere på domstolen sine hjemmesider.