Hopp til innhold
Min side - meld sak

Mekling

Ektefeller og samboere som har felles barn under 16 år, plikter å møte til mekling, jf. ekteskapsloven § 26 og barneloven § 51. De fleste ganger er foreldrene enige, og det er uproblematisk å komme frem til en avtale. Andre ganger har foreldrene ulike oppfatninger om hvor barnet/barna bør bo og omfanget av samvær. Da kan det være nødvendig med flere meklingstimer.

Konflikt om barna kan oppstå også etter at foreldrene har gått fra hverandre. Også i disse tilfellene kan en møte til mekling på familievernkontoret. Dersom en av foreldrene ønsker å ta ut søksmål for å få fastslått fast bosted, samvær og/eller foreldreansvar, er det først et krav om at man har gjennomført mekling.