Hopp til innhold
Min side

Naboloven

Naboloven er den lov som regulerer rettsforholdet mellom naboer, og særlig hva en kan foreta seg på egen eiendom uten at dette er til ulempe, altså ulovlig fortrengsel for naboens og naboeiendommens interesser.

Loven er på nynorsk og har originaltittel "Grannelova". Lovens hovedprinsipp er at "ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe" på naboeiendom. Du kan lese hele loven naboloven her.