Hopp til innhold
Min side - meld sak

Naboloven

Loven er på nynorsk og har originaltittel "Grannelova". Lovens hovedprinsipp er at "ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe" på naboeiendom. Du kan lese hele loven naboloven her.