Hopp til innhold
Min side

Objektivt ansvar

Et erstatningsansvar uten hensyn til om den erstatningsansvarlige har utvist uaktsomhet (skyld). 

Dette erstatningsansvaret deles opp i ulovfestet objektivt ansvar og lovfestet objektivt ansvar. Det lovfestede finnes blant annet i bilansvarsloven. Ulovfestet objektivt ansvar bygger på rettspraksis. Hovedprinsippet er at den som er nærmest til å bære ansvaret for en skade, må bære det.