Hopp til innhold
Min side

Omlevering

En misligholdsbeføyelse som innebærer at selger leverer ny, tilsvarende vare.

Omlevering kan bare skje når gjenstanden fullt ut kan erstattes med en annen. Det vil si at gjenstanden ikke er tilvirket. I forbrukerkjøp kan omlevering skje så lenge omlevering ikke er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Ved vurderingen av om kostnadene ved omlevering er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Det er normalt et vilkår for omlevering at kjøper eller mottaker kan levere tilbake gjenstanden i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den.