Hopp til innhold
Min side

Omsorg for barn

Omsorg for barn er normalt det vi forstår med foreldrenes plikter overfor barnet.

Barnet skal settes i fokus, og har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret. Omsorgen skal utøves ut fra barnets behov og interesser, og man skal sørge for at barnet får en trygg oppvekst.

Omsorgen har både praktiske og økonomiske sider. Den som barnet bor fast sammen med har den daglige omsorgen for barnet. Den har da ansvar for oppfølging og bistand i det daglige. Omsorgsplikt/bidragsplikt har også den som ikke barnet bor sammen med i form av å yte penger til barnet for at dets behov for mat, klær hushold, fritidsaktiviteter m.m. skal tilfredsstilles.