Hopp til innhold
Min side

Overtakelsesprotokollen

Protokollen undertegnes av kjøper og selger ved overtakelsen og markerer risikoens overgang fra selger til kjøper.

Det er derfor viktig at du går nøye gjennom hele eiendommen før overtakelsesprotokollen undertegnes, og at alle potensielle feil og mangler anmerkes i protokollen. 

Tilbakeholdelse av kjøpesummen

Det er også i overtakelsesprotokollen det presiseres hvorvidt deler av kjøpesummen skal holdes tilbake, for eksempel hvis selger har påtatt seg arbeid som viser seg ikke å være utført, hvis boligen ikke er rengjort, eller lignende. Husk at det bare kan holdes tilbake en sum som står i rimelig forhold til den mangel som påberopes. Hvis du urettmessig holder tilbake penger, risikerer du krav om morarenter på tilbakeholdt beløp.

Selgers enighet

Selger trenger ikke være enig i kjøpers anmerkninger på overtakelsesprotokollen. Selger kan for eksempel erklære seg uenig i kjøpers anmerkninger, men kan ikke hindre kjøper i å notere det hun eller han ønsker i protokollen.

Hvis det avtales noe i overtakelsesprotokollen om at selger skal utbedre skader, bør det også avtales hva som skal skje hvis selger ikke har utført arbeidet innen en tidsfrist, typisk at kjøper kan få jobben gjort av andre for selgers regning.