Hopp til innhold
Min side

Prokura

Prokura er det latinske uttrykket for fullmakt (omsorg for).

Begrepet brukes om fullmakt en eller flere personer har fra en næringsdrivende til å inngå avtaler i den næringsdrivendes navn. En person som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette», se prokuraloven § 1. Unntak gjelder imidlertid for overdragelse og beheftelse av fast eiendom og løsøre som kan registreres i skipsregisteret og luftfartsregisteret. Dette krever særskilt fullmakt. Prokuristen kan heller ikke opptre på den næringsdrivendes vegne i søksmål.

Ofte er det daglig leder i et selskap som er prokurist. Dette er en praktisk ordning som gjør det mulig å ta beslutninger uten forutgående styrebehandling. Prokura kan gis til flere personer, slik at den bare kan brukes i fellesskap.

Prokuraloven regulerer denne typen fullmakt.