Hopp til innhold
Min side

Radon

Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene og Norge er ett av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluften. Radon kommer normalt inn i boligen fra grunnen, ofte gjennom byggematerialer eller åpninger i disse.

Høye radonforekomster kan være helseskadelig. Det er gjort målinger og anslått at en av ti boliger i Norge, har for høye radonverdier. Grensen for hva som er forsvarlig er satt til 100 Bq/m3. Er konsentrasjonen over 100 Bq/m3, bør enkle løsninger som for eksempel ventilering eller tetting av åpenbare hull mot grunnen gjennomføres. Statens strålevern anbefaler at radonnivået alltid skal være under maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

Les mer om radon på hjemmesidene til Statens strålevern