Hopp til innhold
Min side

Retting

Retting er en såkalt misligholdsbeføyelse, det vil si et krav mot en selger eller tjenesteyter ved kontraktsbrudd.

Retting innebærer at en mangel ved det leverte repareres. Se eksempelvis kjøpsloven (kjl.) §§ 30 og 34, forbrukerkjøpsloven (fkjl.) §§ 26 og 29 og håndverkertjenesteloven (hvtjl.) §§ 21 og 24.