Hopp til innhold
Min side

Salgsdokumentene

Salgsdokumentene er de skriftlige opplysningene du får i forbindelse med boligkjøpet: salgsoppgave/prospekt, verdi- og lånetakst/boligsalgsrapport/tilstandsrapport, selgers egenerklæring, kjøpekontrakt med vedlegg, samt overtakelsesprotokoll.

Det er viktig å merke seg at det kan fremkomme viktig informasjon også i vedleggene til kjøpekontrakten, som reguleringsplaner med utbyggingsprosjekter, og lignende. Vær også oppmerksom på referater fra generalforsamling i borettslaget og lignende hvor oppussingsplaner, husleieøkning med mer kan være omtalt.

Når du undertegner kjøpekontrakten vil det normalt fremgå av kontraktsteksten at du har mottatt og satt deg inn i diverse vedlegg til kontrakten. Da er det naturligvis svært viktig at du faktisk har gjort deg kjent med disse dokumentene.

I andre tilfeller kan det for eksempel være opplyst i salgsoppgaven at generalforsamlingsreferater og lignende er tilgjengelig på forespørsel til megler. Det er viktig at du undersøker hva disse dokumentene inneholder av informasjon.

Har du boligkjøperforsikring i HELP, kan du kontakte oss med alle spørsmål om rettigheter, feil og mangler ved boligen. Din advokat vil foreta en grundig gjennomgang av salgsdokumentene og i samråd med deg vurdere om det er grunnlag for å rette krav mot selger eller selgers eierskifteforsikring. Advokaten vil ta hånd om hele reklamasjonsprosessen mot selger når det er rettslig grunnlag for å gå videre med saken.

Salgsoppgave

Dette er "reklamebrosjyren" for boligen som skal selges. Her fremheves boligens positive sider, salgsargumentene. Opplysningene som gis skal være riktige, men det er nødvendig å sette seg inn i all dokumentasjon som ellers foreligger om boligen for å få et mest mulig fullstendig bilde av eiendommen.

Verdi- og lånetakst/boligsalgsrapport/tilstandsrapport

Dette er takstmannens vurdering av boligen/eiendommen. Vær oppmerksom på at ingen av disse rapportene sikrer mot skjulte feil ved boligen. Takstmannens undersøkelser er overflatiske og basert på stikkprøvekontroller av fukt. Som regel vil for eksempel takkonstruksjonen være basert på besiktigelse fra bakkenivå. Det betyr at takstmannen sjelden har vært oppe på taket.

I en del rapporter vil det for eksempel være opplyst at krypkjellere/innredede kjellere er risikokonstruksjoner. Du bør være særlig nøye med å se etter fuktmerker, saltutslag og andre faresignaler i forbindelse med denne type konstruksjoner. Still spørsmål til selger/megler om alle opplysninger som fremstår som uklare.

Selgers egenerklæring

Selgers egenerklæring skal ligge ved øvrige salgsdokumenter som følger boligen. Her skal selger opplyse om hvilke arbeider som er gjort på boligen, samt redegjøre for eventuelle feil/skader på boligen. Det er avgjørende for potensielle kjøpere at opplysningene i egenerklæringen stemmer overens med virkeligheten.