Hopp til innhold
Min side

Sameie

Sameie er når to eller flere eier noe sammen. Boligsameier er vanlige i Norge. Et boligsameie består av flere boligseksjoner og reguleres av lov om eierseksjoner.

Kostnader rundt eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, skal som hovedregel fordeles mellom sameierne. Dette kan for eksempel være utgifter til renovering, kabel-tv, husforsikring eller gartner.

Sameiet kan på møter vedta endringer i bruken av fellesarealene, eller bestemme at det skal foretas oppussing.

Dersom du kjøper en bolig som er en del av et sameie, er det viktig å sette seg inn i sameiets vedtekter og finne ut om det for eksempel er planlagt større renoveringsarbeider som vil øke fellesutgiftene.

Loven om eierseksjoner finner du her

Tingsrettslige sameier reguleres av sameieloven, som du kan lese her.