Hopp til innhold
Min side

Selgers utbedringsrett

Selger har ofte rett til selv å utbedre mangler kjøper oppdager, enten du har kjøpt en vare, tjeneste eller fast eiendom.

Dette innebærer at selger må gis anledning til å gjennomføre utbedring dersom dette er ønskelig fra selgers side, hvis ikke risikerer kjøper å tape et eventuelt rettmessig krav.For det tilfelle at det er nødvendig med fagkompetanse for å foreta den aktuelle utbedring, må selger benytte faglært ved sin utbedring. Dette gjelder for eksempel arbeider på el-anlegg.

Selgers rett til selv å foreta utbedring medfører at det for kjøpers del er viktig at mangler som oppdages ved varen, tjenesten eller fast eiendom ikke utbedres umiddelbart. På den annen side må selger innen rimelig tid etter at han/hun er gjort kjent med forholdet gi beskjed om at utbedring vil skje, hvis ikke tapes selgers rett til selv å utbedre den aktuelle mangel.

Kjøper må imidlertid ikke godta selgers tilbud om selv å utbedre mangelen i ethvert tilfelle. Dersom selgers egen utbedring medfører en urimelig ulempe som kjøper har særlig grunn til å motsette seg, vil kjøper kunne utbedre mangelen uten at dette medfører risiko for at et rettmessig krav tapes. Særlig aktuelt er dette unntaket der mangelen må utbedres umiddelbart, slik at kjøper ikke kan vente til selger har tatt stilling til hvorvidt han/hun vil benytte seg av utbedringsretten.