Hopp til innhold
Min side

Skifteattest

En skifteattest er et dokument tingretten gir til arvinger ved privat skifte. Med skifteattesten får arvingene fullmakt til å disponere over avdødes formue og gjennomføre arveoppgjøret.

Av skifteattesten fremgår det hvem som er arvinger og som dermed har ansvar for avdødes gjeld. Med skifteattesten har arvingene som står oppført på attesten fullmakt til å utføre arveoppgjøret, som å få tilgang til opplysninger om avdødes formue, betale avdødes gjeld, signere dokumenter med videre.

Arvingene må sende inn erklæring om privat skifte (et skjema) til tingretten for å få utstedt skifteattest. Dette skal gjøres innen 60 dager etter dødsfallet. Arvingene som står oppført på skifteattesten, kan gi fullmakt til en av arvingene eller til andre, eksempelvis en advokat, til å utføre praktiske handlinger i forbindelse med arveoppgjøret, som å selge bolig og foreta booppgjør.

Ved offentlig skifte utstedes ikke skifteattest til arvingene.