Hopp til innhold
Min side

Sprekk i flis

Sprekk i flis kan forekomme på alle flisbelagte overflater og kan være forårsaket av ulike forhold.

For det første kan sprekken være påført ved at det er mistet tunge gjenstander ned på flisen. I så tilfelle vil skaden være av ren estetisk art og det vil ikke være noe fare for utvikling på resten av gulvet. For det andre kan sprekken skyldes at flisene løsner grunnet at det er benyttet for lite fliselim eller at limet har tørket for lenge før flisene ble pålagt.

For det tredje kan årsaken være at det er bevegelse i underlaget som medfører at flisene sprekker opp. I de to siste tilfellene er det en risiko for at flere av flisene vil sprekke opp eller løsne. Dersom det gjelder fliser på baderom er det viktig å få undersøkt hva årsaken er. Dersom årsaken er bevegelse i underlaget kan dette skyldes fuktighet. Dette er ikke nødvendigvis sammenfallende med at baderommet er utett, men det kan være tilfellet.