Hopp til innhold
Min side

Stillingsfullmakt

Fullmakten blir gitt ved at fullmektigen blir tilsatt i en stilling.

Det er ikke nødvendigvis et ansettelsesforhold til fullmaktsgiver, men gjerne basert på avtale, herunder et stilltiende samtykke fra fullmaktsgiver.

Fullmaktens grense følger av det som er vanlig for stillingen. Hvis stillingens kompetanse er basert på sedvane foreligger det en alminnelig oppfatning av stillingens innhold.