Hopp til innhold
Min side - meld sak

Tomtefeste

Den som leier kalles fester. Den som leier ut kalles bortfester. Leieforholdet reguleres av en festekontrakt. Festekontrakten skal være skriftlig. Hva som kan avtales i festekontrakten reguleres av tomtefesteloven. Avtalefriheten er mer begrenset ved feste av tomt til bolig og fritidseiendom, enn til andre formål.