Hopp til innhold
Min side

Ufaglært arbeid

Betegnelsen ufaglært arbeid brukes om arbeider som er utført av arbeidstakere som ikke har fag- eller svennebrev.

Ufaglært arbeid vil si at håndverkeren/personen ikke har godkjent offentlig kompetanse til å utføre de arbeidene han har gjort. Dersom det i salgsprosessen for kjøp av en bolig er opplyst at det er benyttet ufaglært arbeidskraft er dette en risikoopplysning for kjøper. En slik opplysning vil ha betydning for hvilke forventninger en kjøper med rette kan påberope seg i etterkant av salget. Det skal i slike tilfeller mer til for å nå frem med at det foreligger mangelfulle arbeider/mangel ved boligen.

Dersom selger ikke har opplyst om at det er utført ufaglærte arbeider i boligen kan han i noen tilfeller ansvarliggjøres for å ha tilbakeholdt informasjon ved salget selv om det ikke er påvist fysiske mangler i boligen. Selger trenger ikke opplyse om enkle arbeider det er normalt å utføre ved egeninnsats, f.eks utfører mange innvendige malerarbeider, listing og legging av parkett etc. selv.