Hopp til innhold
Min side

Ulovfestet rett

Gjeldende rett som ikke er skrevet i noen lov.

Den ulovfestede retten skapes gjennom praksis i domstolene og gjennom sedvanerett.

Domstolene skaper ulovfestet rett gjennom rettsskapende virksomhet. Det vil si at de i enkelte tilfeller avsier dommer som bygger på regler om ikke er lovfestet. Oftest skal det flere likelydende dommer til for å etablere ulovfestet rett, men vi har eksempler på at ulovfestet rett har blitt skapt ved én enkeltstående dom. Ulovfestet rett blir av og til lovfestet etter at domstolen har bygget sin(e) avgjørelser på slik rett. 

I Norge har vi et relativt begrenset omfang av ulovfestet rett. Omfanget i hvert land varierer etter de ulike lands rettssystemer og myndighetens vilje til lovregulering.