Hopp til innhold
Min side

Vannlekkasje

Vannlekkasje kan oppstå ved at vann trenger inn i boligen utenfra eller ved at det f.eks. lekker fra rørinstallasjoner inne i huset.

Lekker det fra rørinstallasjoner inne i huset vil lekkasjen ofte dekkes av en villa/bygningsforsikring. I andre tilfeller må det gjøres en nærmere vurdering av om det er grunnlag for å holde selger ansvarlig etter loven.