Hopp til innhold
Min side

Vedtekter

Det øverste, selvbestemte, skriftlige regelverk for et foretak eller forening, eksempelvis vedtekter i foreninger (idrettslag), aksjeselskaper og boligsammenslutninger som borettslag og eierseksjonssameier.

Vedtekter fattes ved (kvalifisert) flertallsvedtak av årsmøtet/generalforsamlingen som er foretakets øverste organ. Vedtektene regulerer foretakets navn, virksomhetstype, formål, regler for drift, styrets oppgaver, sammensetning og valg, årsmøte/generalforsamling med mer.

Endring av vedtektene må varsles i innkalling til årsmøtet/generalforsamlingen, og krever kvalifisert flertall. Lovregler kan gi tvingende bestemmelser om krav til vedtekter og deres innhold. F.eks. må borettslagets vedtekter være i henhold til de ufravikelige regler i borettslagsloven.