Hopp til innhold
Min side

Velg riktig advokat

Når du er kunde hos HELP, har du rett til advokathjelp i og utenfor retten, til saken din er løst.

HELP har landets største advokatmiljø for boligkjøpere, og våre mer enn 170 ansatte advokater har lang erfaring med å løse de fleste saker som kan oppstå i forbindelse med fast eiendom. Vi har også et sterkt fagmiljø innen arv, barne- og familierett, for å nevne noe. Blant annet håndterer vi et betydelig antall saker om samvær, bosted og foreldreansvar, og vi bistår parter i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd.

Fordi vi har en stor kundegruppe som speiler samfunnet for øvrig, blir vi også gode på «våre» rettsområder. Vi mener derfor at vi kan gi deg den beste advokathjelpen, enten saken er liten eller stor. Vi kjenner våre fagfolk, og vet at de er dyktige. Din advokat hos oss vil gjøre sitt ytterste for å finne den beste løsningen for deg, på kortest mulig tid. Men du kan også velge advokat selv, om du ønsker det.


Størst på viktige områder

Siden 2005 har vi løst mer enn 200 000 saker for boligkjøpere, LO-medlemmer, Telenor-kunder, med flere. Selv uten alle som har rett til advokathjelp hos oss gjennom mobilabonnementet sitt, har godt over en halv million nordmenn HELPs advokater i ryggen.

HELP har over 170 ansatte advokater, og vi har landets største advokatmiljø for privatpersoner innenfor «våre» rettsområder:

 

Dekker dine sakskostnader

Hvis du lar oss velge advokat for deg, dekker vi hele regningen. Om du finner advokaten selv, dekker HELP den timesatsen myndighetene til enhver tid bestemmer at en advokattime bør koste. I dag er statens salærsats kr 1 425 per time. Hvis din advokat tar en høyere timesats, bør du be om en god forklaring fra den aktuelle advokaten. Vi mener at advokattimer ikke skal koste mer enn dette.

 

Dekker også idømte sakskostnader når HELP utpeker advokaten din

Flertallet av sakene løses utenfor domstolene, men noen konflikter er så fastlåste at de ender i retten. Vi i HELP har full tillit til at våre advokater oppnår den beste løsningen for deg i din sak. Faktisk har vi så stor tro på HELPs advokater at vi også dekker alle idømte sakskostnader, altså motpartens omkostninger, om du skulle tape saken. (Den som taper i retten, må vanligvis betale motpartens utgifter.)

 

Vi gir deg sterkere forhandlingsposisjon

At vi dekker idømte sakskostnader når vi representerer deg, betyr at du ikke har noe å tape ved å ta saken til retten. Motparten må på sin side vurdere risikoen for å tape saken opp mot å tilby et forlik du vil akseptere. Dette gir deg trygghet og ekstra styrke i forhandlinger, som ofte bidrar til gode forlik - før saken ender i retten.

 

Mekling er både mulig og effektivt

Din advokat i HELP vil dessuten alltid, med ditt samtykke, vurdere om din sak er egnet for advokatmekling. Da settes saken til en nøytral mekler med juridisk ekspertise, og målet er å hjelpe partene til å inngå forlik mens dere ennå har herredømme over resultatet selv – det vil si før dere overlater til retten å bestemme utfallet. Gulroten for å få motparten til å gå med på mekling, er at ordningen er gratis for alle. Fører ikke meklingen frem, ender saken i retten.

Hvis du velger advokat selv, dekkes ikke idømte sakskostnader. Vi er trygge på at våre egne advokater vil gi deg den bistanden du trenger.

 

Dette sier kundene våre

Hvis du fortsatt er i tvil om hvilken advokat du skal velge, kan du lese hva de som kjenner oss best sier, nemlig de som allerede har brukt oss. Når saken er avsluttet, spør vi alltid om du er fornøyd med hjelpen du har fått.

Vi er glade for at mer enn 90 % av kundene våre (i 2021) svarer at de vil anbefale oss til andre. Og de som har noe å utsette på oss, kontakter vi for å høre hva vi kunne ha gjort annerledes. Mange av kundene våre har samtykket til at vi siterer deres tilbakemelding til oss. Her kan du selv lese hva de skriver.