Hopp til innhold
Min side

Velg riktig advokat

Når du er kunde hos HELP, har du rett til advokathjelp i og utenfor retten, til saken din er løst.

HELP har landets største advokatmiljø for boligkjøpere, og våre mer enn 180 ansatte advokater og fullmektiger har lang erfaring med å løse de fleste saker om fast eiendom. Vi har også et sterkt fagmiljø innen arverett, kjøpsrett, barne- og familierett, for å nevne noe. Blant annet håndterer vi et betydelig antall saker om samvær, bosted og foreldreansvar, og vi bistår parter i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd.

Fordi vi har en stor kundegruppe som speiler samfunnet for øvrig, blir vi også gode på «våre» rettsområder. Vi mener derfor at vi kan gi deg den beste advokathjelpen, enten saken er liten eller stor. Din advokat hos oss vil gjøre sitt ytterste for å finne den beste løsningen for deg, på kortest mulig tid. Men du kan også velge advokat selv, om du ønsker det.


Størst på viktige områder

Siden 2005 har vi løst mer enn 300.000 saker for boligkjøpere, LO-medlemmer, Telenor-kunder, med flere. Selv uten alle som har rett til advokathjelp hos oss gjennom mobilabonnementet sitt, har godt over en halv million nordmenn HELPs advokater i ryggen.

HELP er landets største advokatmiljø for privatpersoner. Dette er våre rettsområder:

 

Dekker dine sakskostnader

Hvis du lar oss velge advokat for deg, dekker vi hele regningen. Om du finner advokaten selv, dekker HELP den til enhver tid gjeldende offentlige salærsatsen. I dag er statens salærsats kr 1.215 per time. Hvis din advokat tar en høyere timesats, må du dekke mellomlegget selv.

Dekker også idømte sakskostnader når HELP utpeker advokaten din

Flertallet av sakene løses utenfor domstolene, men noen konflikter er så fastlåste at de ender i retten. Vi i HELP har full tillit til at våre advokater oppnår den beste løsningen for deg i din sak. Når vi utpeker advokaten din, dekker vi også idømte sakskostnader, altså motpartens omkostninger, om du skulle tape saken. (Den som taper i retten, må vanligvis betale motpartens utgifter.)

 

Vi gir deg sterkere forhandlingsposisjon

At vi dekker idømte sakskostnader om du skulle tape saken din, betyr at du ikke har noen prosessrisiko ved å ta saken til retten. Motparten må på sin side vurdere risikoen for å tape saken, opp mot å tilby et forlik du vil akseptere. Dette gir deg trygghet og ekstra styrke i forhandlinger, som ofte bidrar til gode forlik - før saken ender i retten.

 

Mekling er både mulig og effektivt

Din advokat i HELP vil dessuten alltid, med ditt samtykke, vurdere om din sak er egnet for advokatmekling. Da settes saken til en nøytral mekler med juridisk ekspertise, og målet er å hjelpe partene til å inngå forlik mens dere ennå har herredømme over resultatet selv – det vil si før dere overlater til retten å bestemme utfallet. Gulroten for å få motparten til å gå med på mekling, er at ordningen er gratis for alle. Fører ikke meklingen frem, ender saken i retten.

Hvis du velger advokat selv, dekkes ikke idømte sakskostnader. 

Dette sier kundene våre

Hvis du fortsatt er i tvil om hvilken advokat du skal velge, kan du lese hva de som kjenner oss best sier, nemlig de som allerede har brukt oss. Når saken er avsluttet, spør vi alltid om du er fornøyd med hjelpen du har fått.

Vi er glade for at 93 % av kundene våre (i 2023) svarer at de vil anbefale oss til andre. Og de som har noe å utsette på oss, kontakter vi for å høre hva vi kunne ha gjort annerledes. Mange av kundene våre har samtykket til at vi siterer deres tilbakemelding til oss. Her kan du selv lese hva de skriver.