Hopp til innhold
Min side

Vår påvirkningskraft og FNs bærekraftsmål

HELPs visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle. For oss er dette det viktigste – Det er her vi har størst mulighet til å påvirke hvilken retning samfunnet skal bevege seg i. Av FNs bærekraftsmål står derfor «likhet for loven, rettssikkerhet og rettsvern for alle» oss nærmest (bærekraftsmål nr. 16.3).

Etisk påvirkningskraft

HELP produserer advokattjenester gjennom forsikring. Med snart 200 ansatte advokater betyr det mye hvordan vi utøver yrket vårt. Vi er et av Norges største advokatselskaper, og vi ønsker å være et forbilde som arbeidsplass i vår bransje. Våre kunder er i hovedsak privatpersoner og småbedrifter. Flertallet forteller oss at de ikke ville ha oppsøkt advokat uten HELP. Dette forplikter, og krever at våre advokater forklarer jussen på et språk kundene våre forstår, i tillegg til det selvsagte: at vi gir tydelige og uavhengige råd, og i hver sak kjemper for et best mulig resultat for alle kunder.

Vil tilby fri rettshjelp

Men selv om HELPs advokatforsikringer gir mange tilgang til advokat, er vi ikke i mål. Vi kjemper for en ny rettshjelpsordning i Norge. Våren 2023 skal regjeringen etter planen foreslå en ny rettshjelpslov for Stortinget. Vårt mål er at HELP og andre forsikringsselskaper som ønsker det, kan være med på å sikre også de aller svakeste advokathjelp.

I 2022 oppnådde vi gjennom advokatloven at forsikringsselskapenes egne advokater kan hjelpe kundene med deres juridiske utfordringer. Nå ønsker vi å tilby vår ekspertise til alle som har rett på fri rettshjelp. Da må rettshjelpsordningen fornyes slik at myndighetene sidestiller oss med andre privatpraktiserende advokater. Dette vil vi jobbe aktivt for i tiden som kommer.

Vi påvirker også miljøet

Med snart 350 ansatte totalt i Oslo, Stockholm og København påvirker vi også nærmiljøet. I tillegg er HELP én av i alt 19 grener i en internasjonal, familieeid bedrift, ARAG, og alt vi foretar oss påvirker helheten, slik resten av virksomheten påvirker oss. Derfor forsøker vi å sette så varsomt avtrykk etter oss som mulig. Så enkelt og vanskelig er det. Hva vi foretar oss, har konsekvenser for miljøet, og det omverdenen gjør, påvirker oss.

Målet er å bli en nullutslippsbedrift innen 2025. Dette betyr blant annet at vi sorterer avfallet så godt lokale myndigheter tillater, vi minimerer matsvinn fra kantina, og vi har redusert reisevirksomheten betydelig. For å få et videre perspektiv overvåker vi kontinuerlig bærekraftsarbeidet i hele virksomheten slik at vi hvert år kan se om vi beveger oss i riktig retning og med hvilken fart. Vi er ikke i mål, men vi jobber for å forbedre oss og finne løsninger for en felles framtid.

Mangfold

Sist, men ikke minst, er mangfold overalt i samfunnet viktig for oss: i alder, kjønn, etnisitet og bakgrunn. HELP har over 2 millioner sikrede gjennom advokatforsikringer innen privatlivets viktigste rettsområder. Kundene våre utgjør et tverrsnitt av befolkningen. Da må advokatene våre også gjøre det. Foreløpig behersker vi rundt 25 språk, og jobber med saken.

For å styrke våre ansattes fysiske og psykiske helse ønsker vi at de holder seg i form i arbeidstiden. Vi vil skape et sosialt og trygt arbeidsmiljø med kunnskapsdeling gjennom HELP-skolen og balanse mellom jobb og privatliv.

Som ansatt eller kunde ønsker vi deg velkommen til HELP!

Rett skal være rett. For alle.