Hopp til innhold
Min side

HELP gjør advokattjenester tilgjengelig for alle. Slik ønsker vi å bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet. Dette er vårt samfunnsoppdrag. Helt konkret har HELP valgt ut to områder hvor vi skal bruke vår kompetanse og arbeidsinnsats til å øke rettssikkerheten.

 

 

Barns rettssikkerhet

Med landets største advokatmiljø innen barnerett har HELP unik kunnskap om konfliktløsning etter samlivsbrudd. Langvarige konflikter mellom voksne kan skade barna. Vi ønsker å bruke våre ressurser på en slik måte at barn ikke blir unødig skadelidende av at foreldrene ikke blir enige. 

Vi samarbeider med Barnas Jurist, et prosjekt under Gatejuristen, som gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Boligkjøpers rettigheter

Ingen løser flere saker for boligkjøpere enn HELPs advokater. Vi skaper jevnbyrdighet mellom kjøper og selger når konflikter oppstår. Kjøper trenger en tydelig stemme i rettvesenet, overfor politikere, forbrukermyndigheter og andre. Gjennom vår kompetanse om boligrett ønsker vi å tale kjøpers sak i offentligheten, fremme bolighandelen gjennom økt kunnskap og flytte grenser i kjøpers favør både i og utenfor rettssalen.