Hopp til innhold
Min side

Celia Finckenhagen Lie

Advokat MNA, HELP-Advokatene

Telefon: +47 22 99 98 09

Celia startet i HELP i september 2020. Hun har betydelig prosedyreerfaring og spesialkompetanse innen barnerett. Celia har tidligere arbeidet i politiet, i Utlendingsdirektoratet (UDI) og flere år som advokat i advokatfirma. I HELP jobber Celia hovedsakelig med barnerett.

Kontakt meg på Min side

Språk: Norsk og engelsk

Jeg liker å jobbe i HELP på grunn av godt arbeidsmiljø, positive og inspirerende kolleger. Muligheter for utvikling meg både personlig og faglig. Samt mulighet til å yte advokatbistand uavhengig av klienters økonomiske situasjon.