Hopp til innhold
Min side

Se Webinar-opptak om arv

I samarbeid med LOfavør arrangerte advokatene i HELP dette webinaret. Tema er arv, testament, ny arvelov som kom i 2021 og fremtidsfullmakt.

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Spørsmål og svar om arv og testament

Forskudd på arv er en gave som skal utlignes ved et fremtidig arveoppgjør. Det vil si at giveren mener at ubalansen mellom arvingene skal fjernes ved arveoppgjøret. Da må altså øvrige arvinger få tilsvarende mer. Les mer og hør podkast-episode om forskudd på arv her.

Arvinger har i utgangspunktet rett på verdier, ikke gjenstander. Mange tror at de arver en sameieandel i hytta. Men et dødsbo består av verdier, ikke gjenstander, og du arver verdier etter hvilken brøk du har rett på. Hvem som arver fysiske gjenstander, kommer i annen rekke, og kan være mer komplisert. Les mer og hør podkast-episode om hvem som arver hytta her.

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv. Les mer og hør podkast-episode om framtidsfullmakt her.

Foreldre ønsker ofte å overdra fast eiendom til barna mens de fortsatt lever. Hva skal til, og hva slags utgifter må man regne med? I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder ved ulike scenarier og eventuelle kostnader du må regne med. 

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Samboere uten felles barn har etter dagens arvelov ingen arverett etter hverandre. Det innebærer at samboere uten felles barn eventuelt må tilgodese hverandre i et testament for å sikre arv etter hverandre. I denne saken ser vi nærmere på forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Line fikk advokatbevilling i 2007 og har vært ansatt i HELP siden 2008. Hun har sitt spesialfelt innenfor familie-, arv-, skifte- og barnerett, og er fagansvarlig for arverett. Line har omfattende prosedyreerfaring.

Line Karlsen Ask Fagansvarlig arverett, advokat MNA

Alle våre fagområder

Juridisk ordbok