Hopp til innhold
Min side

Se Webinar om samboer/ekteskap

I samarbeid med LOfavør arrangerte advokatene i HELP Webinar om det juridiske rundt samboerskap og ekteskap.

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Vanlige spørsmål for samboere og ektefeller

Det finnes en ekteskapslov, men ingen samboerlov. Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på og det er full avtalefrihet. Nettopp derfor oppfordrer HELP alle samboere til å skrive samboeravtale. Les mer i artikkelen om hvordan samboere kan sikre seg sine rettigheter. 

Ulik egenkapital, inntekt, låneevne og forbruk må bestemme eierbrøken i felles bolig. Det samboeren din og du bestemmer dere for bør skrives i en samboer-/samlivsavtale. Ved et samlivsbrudd vil det være denne avtalen som er gjeldende for oppgjøret dere i mellom. Les mer om 50/50-fella her

Når et ekteskap tar slutt, enten ved en skilsmisse eller fordi den ene dør, gjennomføres et økonomisk oppgjør.
De fleste velger å bruke ekteskapsloven som veiledende for hva ektefellene har rett på. I utgangspunktet skal verdier som eies av hver av partene den dagen man gikk fra hverandre eller den ene parten falt fra, deles likt mellom dem. Dette kalles felleseiemidler.
Det er et viktig unntak til denne regelen, nemlig regelen om skjevdeling, som fremkommer i ekteskapsloven § 59. I henhold til denne regelen kan alt av verdier som klart kan føres tilbake til det en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave, kreves å bli holdt utenfor deling. Hva betyr så dette?
Det betyr i korte trekk at midler du hadde med deg inn i ekteskapet og som er i behold kan skjevdeles. Les mer i artikkelen om skjevdeling

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Ane har vært ansatt i HELP siden 2008, og har fagansvar for familierett. Ane har erfaring innen alle rettsfelt HELP tilbyr, men har særskilt kompetanse innen arv, familie- og barnerett. Hun har solid prosedyreerfaring og har også vært foreleser/sensor ved Politihøyskolen.

Ane Torbergsen Fagansvarlig familierett, Advokat MNA

Alle våre fagområder

Juridisk ordbok