Hopp til innhold
Min side

Klubber og foreninger i LO-forbund kan tegne en gruppeavtale om LOfavør Advokatforsikring. Dette tilbudet er aktuelt for grupper innenfor forbund som ikke har en kollektiv avtale om advokatforsikring.

Advokatforsikringen sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du har behov for gode råd, eller er i en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand.

Advokatforsikring for alle LO-medlemmer

Alle LO-medlemmer kan tegne LOfavør Advokatforsikring. Advokatforsikring kan spare deg for mange problemer og være en sterk støttespiller i en juridisk konflikt. Over 100 000 LO-medlemmer har allerede advokatforsikring.

- barne- og familierett
- arverett
- førerkortbeslag ved kjøring i og utenfor arbeidstid (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
- krenkende nettpublisering (WebHELP)
- fast eiendom (unntatt næringsforhold, kjøp og salg av bolig og odels- og åsetesrett)
 -forbrukerkjøp av varer og tjenester (unntatt advokat- og eiendomsmeglingstjenester)
  og reiser, samt privat kjøp og salg av ting
- forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte), båt, kjøretøy og reise

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

 

Pris

Forsikringspremien er kr 81 per måned (kr 972 per år).

Det er ingen timepris for bruk av advokat i tillegg til dette.

 

 

Kontaktperson hos HELP: