Hopp til innhold
Min side

Se Webinar om barnerett

I samarbeid med LOfavør arrangerte advokatene i HELP Webinar om samvær, fast bosted og foreldreansvar.

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Spørsmål og svar om barnerett

Advokatmekling er et forhandlingsmøte mellom uenige parter, med en nøytral tredjepart som mekler. En advokat kan innta denne nøytrale meklerrollen.

En forutsetning for mekling er at begge parter ønsker å finne en enighet. Målet med advokatmekling er å komme frem til et forlik, en enighet, som avslutter saken. Les mer om advokatmekling.

Vi skal lytte til barn uavhengig av alder. I følge barneloven øker involveringen av barna og deres innflytelse med alderen. Les mer om barnets medbestemmelsesrett.

Foreldreansvar innebærer at man har rett og plikt til å vise omsorg og til å ta viktige avgjørelser for barnet.
Utgangspunktet er at foreldrene har et felles foreldreansvar, men i særlige tilfeller, hvor det er til barnets beste, kan en av foreldrene få foreldreansvaret alene. Les mer om foreldreansvaret her. 

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Solveig har jobbet i HELP siden 2011. Hun har tidligere erfaring fra JURK og Namsfogden. Solveig har jobbet med barnefordelingssaker i flere år, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor dette rettsområdet. Hun er også fagansvarlig i barnerett.

Solveig Wangensten Johnsrud Fagansvarlig barnerett, advokat MNA, HELP-advokatene

Alle våre fagområder

Juridisk ordbok