Hopp til innhold
Min side

Klageadgang

HELP Forsikring tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. Klageordningen følger av vår konsesjon som forsikringsselskap. Øvrig advokatvirksomhet har ikke et tilsvarende sikkerhetsnett for sine kunder. Hensikten med klagenemnden er å unngå at kunder blir skadelidende for eventuelle feil fra selskapets side. Ved klage vurderes saken på nytt av nemndens medlemmer.

Nemnden avgjør om saksbehandling skal fortsette eller avsluttes og fører protokoll der avgjørelse fremgår. Nemnden kan videre beslutte at saken skal overtas av en ekstern advokat for HELP Forsikrings regning. Dersom forbrukeren velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, dekkes saksomkostningene av HELP Forsikring, dersom forsikringstaker vinner frem med sitt krav mot selger.

 

Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren. Alle klager kan sendes per e-post til klagenemnden@help.no

 

Klager kan også sendes per brev:
HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

 

Klagenemnd og sammensetning for saker knyttet til Boligkjøperforsikring

HELP Forsikrings klagenemnd består p.t. av

  • Leder: Advokat Paul Henning Fjeldheim (Handelshøgskolen BI)
  • Medlem: Advokat Rønnaug Ringstad (Advokatfirma Ringstad AS)
  • Medlem: Takstmann Nils-Erik Christiansen (BER AS)

 

Klagenemnd og sammensetning for saker knyttet til Advokatforsikring

HELP Forsikrings klagenemnd består p.t. av

  • Leder: Advokat Paul Henning Fjeldheim (Handelshøgskolen BI)
  • Medlem: Advokat Rønnaug Ringstad (Advokatfirma Ringstad AS)
  • Medlem: En representant fra medlemmets forbund