Hopp til innhold
Min side

Klageadgang

Vi er opptatt av fornøyde kunder, og ønsker alltid å forbedre oss. Din tilbakemelding er derfor viktig. Dersom HELP Forsikring har tatt en avgjørelse som du er uenig i, er det flere måter å gå frem på.

 

Vi ønsker å hjelpe deg

Dersom du er misfornøyd med saksbehandlingen, ønsker vi først at du tar kontakt med advokaten din. Advokaten kan tilby en ny vurdering fra en annen advokat eller be om at fagansvarlig tar en titt på saken. Mye handler om kommunikasjon, og det kan være fint å få snakke med andre som kanskje ser saken på en litt annen måte eller kommuniserer litt annerledes. Ofte er dette nok.

 

Klagenemnden

Dersom HELP Forsikring har gitt helt eller delvis avslag på forsikringsdekning, kan du klage saken inn til vår uavhengige klagenemnd. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Klagefristen er tre uker etter at du fikk skriftlig avslag fra HELP Forsikring. Klagen kan lastes opp på Min side, sendes til klagenemnden@help.no eller per post til HELP Forsikring AS, postboks 1870, 0124 Oslo. Du vil få en bekreftelse på at klagen er mottatt med informasjon om videre saksgang og forventet behandlingstid.

Hensikten med klagenemnden er å unngå at kunder blir skadelidende for eventuelle feil fra selskapets side. Ved klage vurderes saken på nytt av nemndens medlemmer. Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette eller avsluttes.


HELP Forsikrings klagenemnd består av minimum tre nemndsmedlemmer, hvorav følgende er faste medlemmer:

  • Leder: Advokat Paul Henning Fjeldheim (Handelshøgskolen BI)
  • Medlem: Advokat Rønnaug Ringstad (Advokatfirma Ringstad AS)
  • For klager som gjelder Boligkjøperforsikring, er i tillegg takstmann Nils-Erik Christiansen (BER AS) fast nemndsmedlem.
  • For klager som gjelder LO Favør Advokatforsikring, er det i tillegg en representant fra medlemmets forbund.

 

Finansklagenemnda

Hvis du etter nemndsbehandling fortsatt er uenig i HELP Forsikring sin avgjørelse, kan du klage videre til Finansklagenemnda. Vær oppmerksom på at det etter forsikringsavtaleloven § 8-5 annet ledd er en klagefrist på seks måneder etter at du fikk skriftlig avslag fra HELP Forsikring. Du kan lese mer om Finansklagenemnda og deres klageordning på www.finkn.no.

Send klage til Finansklagenemda