Hopp til innhold
Min side

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Spørsmål om kjøp fra privatperson

Angrerett gjelder kun ved kjøp fra en butikk der kjøpsavtalen er inngått via fjernsalg (telefonsalg, nettbutikk osv.) eller utenfor selgers opprinnelige utsalgssted (messe, stand osv.). Enkelte butikker tilbyr åpent kjøp. Dette er noe annet enn angrerett og butikken kan ha egne vilkår som gjelder for å benytte seg av tilbudet. Du har ikke angrerett eller åpent kjøp ved kjøp fra en annen privatperson med mindre dette følger av avtalen mellom dere.

Nei. Selger kan kun holdes ansvarlig for feil/avvik som kan føres tilbake til tiden før kjøpstidspunktet. Det vil si feil/avvik som skyldes uriktige opplysninger fra selger, feil/avvik som skyldes forhold selger måtte kjent til, men unnlot å opplyse om, og feil som skyldes at det salgstingen er i en annen stand enn man hadde grunn til å regne med basert på selgers opplysninger, kjøpesummens størrelse og forholdende ellers.

Nei. Du må klage (reklamere) innen rimelig tid, det vil si senest innen to måneder etter at du oppdaget feilen. Dersom dette ikke gjøres, vil du kunne tape kravet ditt. En klage/reklamasjon kan sendes per brev eller e-post. Husk å ta vare på en kopi av klagen. Klagen/reklamasjonen må inneholde en beskrivelse av hva som er feil, samt at du holder selger ansvarlig for denne feilen. Du bør også presisere hva du krever; om dette er retting (reparasjon), omlevering eller heving av avtalen. Eventuelt kan du skrive at du vil komme tilbake med en nærmere presisering av kravet. Det er viktig å huske at selger som regel har krav på å rette feilen. Du må derfor ikke få feilen rettet før selger har fått en mulighet til dette. Hvis selger ikke vil rette, bør du få dette skriftlig.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Ole har vært ansatt i HELP siden 2019. Ole har tidligere jobbet med alle sider av prosessen med å fremme kjøpers krav mot selgere og deres boligselgerforsikring, kontraktsrett og fast eiendom. I dag jobber han primært med kontraktsrett, og er i tillegg fagansvarlig for kontrakts-/ kjøpsrett.

Ole Grønvold Eriksen Fagansvarlig kjøpsrett, Advokat MNA

Alle våre fagområder

Juridisk ordbok