Hopp til innhold
Min side

Se Webinar om fast eiendom

I samarbeid med LOfavør arrangerte advokatene i HELP Webinar om naborett, leieforhold og fast eiendom.

HELP tilbyr advokatmekling til sine kunder

HELP tilbyr å dekke kostnader til utenrettslig mekling for sine kunder. Vi erfarer at de fleste som tar kontakt med oss ønsker en effektiv avslutning på tvisten de står i, og å unngå en rettslig prosess. Vi har derfor, i løpet av de siste to årene, henvist en del saker til utenrettslig mekling hos MEKLE. Dette tilbudet fortsetter i 2022.

Vanlige spørsmål om naborett og eiendom

Servitutt er en begrenset rettighet over andres eiendom. Typiske eksempler kan være lov til å gå eller kjøre over en eiendom. Servitutter bør være tinglyst i grunnboka på eiendommen, men det er ikke alltid tilfelle. Da kan det oppstå tvil om rettighetens eksistens eller innhold, og konflikter kan oppstå.

Les mer om servitutter her.

I utgangspunktet skal det som er avtalt holdes ut en leieperiode. Det finnes to unntak som gjør at utleier kan justere leien underveis. Det ene går på at leien kan oppjusteres årlig tilsvarende konsumprisindeksen. Det andre er at leien kan justeres etter gjengs leie, hvert tredje år. Det vil si at den kan reguleres etter det som er vanlig pris på liknende utleieobjekter.

Les mer om justering av husleie her.

Det har skjedd store endringer i reglene om tomtefeste de siste 20 årene. Regulering av festeavgiften har skapt mye politisk strid og diskusjon. Det er ikke alltid grunneier har rett til å oppjustere avgiften, selv om det er nye regler.

Som hovedregel kan festeavgiften kun justeres etter konsumprisindeksen, og kun i bestemte intervaller. I enkelte tilfeller kan grunneier kreve regulering utover KPI-justering. Et slikt "engangsløft" gjelder i to situasjoner:  ved forlengelse og ved avtalebasert engangsløft. Les mer om justering av festeavgiften her.

Med advokatforsikring kan du få hjelp

Lovbok og advokater

Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Les mer om Advokatforsikring

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Thomas har jobbet i HELP siden 2007 og er fagansvarlig for fast eiendom. Han har lang og bred erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, og bidrar til kvalitetssikring i tillegg til å jobbe med konkrete saker.

Thomas Nygaard Fagansvarlig fast eiendom, advokat MNA

Alle våre fagområder

Juridisk ordbok