Hopp til innhold
Min side

Fellesorganisasjonen

FO har kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring

Forsikringen koster kr 76 per måned

Kontakt HELP på Min side, post@help.no eller telefon 22 99 99 99 hvis du har spørsmål om forsikringen. På Min side kan du lage digitale kontrakter og melde sak:

Min side

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi har lang erfaring og kan hjelpe deg innen følgende rettsområder

Arv og arveoppgjør kan være årsak til dype konflikter i en familie. Sikre at dine rettigheter blir ivaretatt, og ta de riktige grepene for å unngå at konflikter oppstår.

Les mer om arv

Samvær, fast bosted og foreldreansvar. HELPs advokater har lang erfaring med denne type saker, og kan bistå med rådgivning, mekling og rettsprosess.

Les mer om barn

Plan- og bygningsloven, husleieloven og naboloven er eksempler på lover som sikrer dine rettigheter, men stiller også en rekke krav til deg. Våre advokater gir deg gode råd.

Les mer om naborett og eiendom

Tryggere samliv med samboerkontrakt eller ektepakt. Rådgivning fra våre erfarne advokater, eller bistand ved konflikter og skilsmisseoppgjør.

Les mer om samboer/ekteskap

Advokathjelp ved kjøp av alle typer kjøp av varer, tjenester og reiser, samt privat kjøp og salg av ting.

Les mer om kjøp/forbrukerkjøp

ID-tyveri, netthets og førerkortbeslag. Du får også hjelp i forsikringssaker knyttet til hus, kjøretøy og reise. Hvis du for eksempel er uenig i forsikringsoppgjøret ditt.

Les mer om andre rettsområder

Dette får du:

* For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 3 000.

Spørsmål og svar

Å bruke advokat privat koster ca. 1 500–2 000 kroner for en time, og det blir raskt 10 timer hvis det er en sak det tar litt tid å løse. Da snakker vi fort om 15–20 000 kroner. Til sammenligning koster ubegrenset rådgivning for de som har advokatforsikring som medlemsfordel gjennom FO kun 852 kroner i året! I tillegg har du nær ubegrenset tilgang til advokat dersom du havner i en rettssak innen de vanligste privatrettslige områdene.

Dine egne saksomkostninger er vanligvis en stor kostnad i en rettsprosess. I tillegg kommer motpartens saksomkostninger som du kan dømmes til å betale hvis du taper saken. Disse omkostningene kommer i tillegg til at du taper kravet ditt. Denne "totalrisikoen" kalles prosessrisiko. Med advokatforsikring faller prosessrisikoen helt bort. HELP dekker disse utgiftene, og du slipper å ende opp med tapt sak og en regning på mange hundre tusen kroner.

Forsikringen vil faktureres separat av HELP Forsikring. Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, eller til avtalen sies opp mellom forbundet og forsikringsselskapet.

Som medlem betaler du 3000 kroner i egenandel hvis saken din blir en rettslig tvist, mens for saker som løses uten at det oppstår en tvist vil du ikke betale mer enn 71 kroner i måneden.

Reservasjonsretten gjelder kun før medlemsfordelen innføres. Det er ikke mulig å reservere seg etter fristen som er 15. september 2023.

Hvis du reserverer deg, kan du ikke ombestemme deg på et senere tidspunkt. Dersom du takker nei til denne medlemsfordelen nå, vil du dermed ikke få anledning til å få forsikringen gjennom medlemskapet ditt senere.

Forsikringen dekker kun private forhold, og ikke spørsmål som gjelder næringsforhold. Den dekker heller ikke strafferett, skatterett, kjøp og salg av fast eiendom og kjøp og salg av varer og tjenester som har kostet mindre enn 6000 kroner. Injurier og barnevernssaker er heller ikke dekket. Dette er spesielle områder, og generelt dekker forsikringen de fleste typer saker du kan støte på som privatperson. Se nærmere om dekninger og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Arbeidsrelaterte spørsmål og saker er også unntatt fra forsikringen, da medlemmene er godt dekket på dette området gjennom egne advokater i LO.

Med husstandsdekning menes inntil to voksne personer som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. Forsikringen dekker også hjemmeboende barn under 20 år, med adresse i husstanden. I tillegg omfattes barn under 20 år som er borteboende grunnet videregående opplæring.

Dersom husstandsmedlemmet er LO-medlem i forbund med en kollektiv forsikringsavtale med HELP og har reservert seg mot ordningen grunnet husstandsdekning, er begge likevel fullt ut dekket av forsikringsordningen, både hva angår juridisk rådgivning og advokatbistand ved tvist.

En advokat kan brukes i alle typer saker, både som rådgiver for å unngå konflikt, for å svare på juridiske spørsmål, og for å løse problemer som oppstår.

Det er vanlig å bruke advokat for å skrive ulike typer testamenter, brev og kontrakter, i bilsaker, for å klage på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, og i konflikter knyttet til arv og samlivsbrudd.

Mia fikk hjelp når utleier nektet å utbetale depositumet

FO-medlem Mia Nikolaisen flyttet inn i kollektiv med flere venninner. Problemet oppsto da de skulle flytte ut igjen. Utleier ønsket å beholde mye av depositumet. Dette er ganske vanlig, forteller advokat Thomas Nygaard i HELP. Du møter dem begge i denne videoen.

Hør medlemmer fortelle om sin sak og sine erfaringer med HELP

*Undersøkelsen ble gjort av Opinion for HELP. 

Om HELP

HELPs spesialområde er advokathjelp. Vi er alene om å tilby rettshjelpsforsikring på sentrale rettsområder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten i 2005 har våre mer enn 150 advokater og jurister hjulpet mennesker gjennom mer enn 200.000 saker.

Jeg synes det er viktig at folk får tilgang til kompetent juridisk bistand i små og store saker, uavhengig av betalingsevne.

Ane Torbergsen Fagansvarlig familierett, Advokat MNA