Hopp til innhold
Min side

Hva skal NOF-medlemmer med advokat?

Det er mange som tror at de aldri kommer til å få bruk for advokat. Men å ha advokathjelp tilgjengelig kan være til større hjelp enn man tror. 

Klient og advokat

Derfor inngikk Norges Offisersforbund en kollektiv avtale om advokatforsikring fra HELP i 2015.

Advokatforsikringen dekker advokatbistand innenfor privatrettslige områder. Det vil si familierett, arverett, kjøpsrett, fast eiendom og krenkende nettpublisering. Alle kan havne i situasjoner der det oppstår en konflikt mellom kjøper og selger, naboer, arvinger eller ved samlivsbrudd. Da er det godt å vite at du som medlem i NOF har tilgang til advokathjelp. 

Dette bruker NOF-medlemmer advokatforsikringen sin til

Av alle timene som har blitt brukt av NOF-medlemmer per rettsområde i perioden 2015-2018 har de fleste gått til familiesaker. Mange har også fått hjelp i saker som handler om fast eiendom, arv og kjøp. 

HELP har et ønske om å forhindre konflikter ved å tilby advokathjelp til alle. Vi ønsker å bidra til at flere par har skrevet samboerkontrakt eller ektepakt for å unngå konflikt ved et eventuelt samlivsbrudd. Vi vil at flere kjøpere og selgere skriver kontrakt for å slippe misforståelser senere. Og vi ønsker at alle skal vite hvor de kan henvende seg dersom de blir utsatt for nettpublisering de oppfatter som krenkende.

Vi håper at flere medlemmer benytter seg av forsikringen sin så fort de trenger hjelp.