Hopp til innhold
Min side

Tilbudet med advokatforsikring for kunder av House of Control, vil til å begynne med kun gjelde nye kunder. Det jobbes med å utvikle en tilsvarende løsning for eksisterende kundebase, slik at flere kan benytte seg av tilbudet.

Advokatforsikring for medlemmer av House of Control

Gjennom samarbeid mellom HELP og House of Control kan vi tilby dere som medlemsbedrift en unik advokatforsikring tilpasset deres hverdag og juridiske utfordringer. Med forsikringen er din bedrift sikret advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand.

Du får:

Spørsmål og svar

Forsikringen gjelder saker som reguleres av norsk, svensk eller dansk rett, og som har norske, svenske eller danske domstoler som verneting.

Den kollektive forsikringsavtalen som omfatter alle med Complete Control trer i kraft 1. august 2023, og løper frem til og med 31. desember 2023. Deretter fornyes forsikringsavtalen automatisk for perioder på 12 måneder. Forsikringsperioden kan bli kortere enn 12 måneder avhengig av når abonnement på Complete Control starter.

House of Control plikter å gi bedriften informasjon om forsikringen i forsikringstiden, og informasjon ved opphør.

 • Kontrakter innenfor bedriftens kjernevirksomhet.
 • Risikovurderinger, HMS-forskrifter eller internasjonale standardkontrakter.
 • Anbuds- og anskaffelsesregelverk.
 • Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.
 • Kontrakter om finansielle tjenester og kapitalinvesteringer.
 • Saker som gjelder bedriftens godkjenninger til å utøve sin virksomhet, samt ansattes godkjenninger og sertifikater.

 • Forhold som reguleres av konkurranselovgivningen.
 • Problemstillinger knyttet til GDPR.
 • Saker som gjelder private forhold, patent og IPR, selskapsrettslige forhold, gjeldsforhandlinger og inndriving av gjeld og fordringer, konkurs, bedriftens ansvar for sine datterselskaper eller andre selvstendige rettssubjekter, og krav mot bedriften som faller inn under dekningsfeltet til bedriften sin ansvarsforsikring.
 • Tvister mot HELP og/eller House of Control, eller saker der det er interessemotsetning mellom bedriften og en av overnevnte.
 • Saker som gjelder bedriftens grovt uaktsomme, forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse.
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser.

Premien betales som en del av medlemskapet i Complete Control og har forfall samtidig som dette.

Ved tvist må bedriften betale en egenandel på kr 3.000.

Forsikringen sies opp dersom Medlemmet sier opp Complete Control, jf. FAL § 9-2 (g). Videre vil forsikringen sies opp dersom samarbeidsavtalen mellom House Of Control og Selskapet opphører. Dette ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato

Sandvika Rørleggerbedrift fikk hjelp med advokatforsikringen

Sandvika Rørleggerbedrift har Advokatforsikring Bedrift som medlemsfordel i Rørentrepenørene.

Spesialisert og relevant kompetanse

Våre spesialiserte advokater har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker innen forretningsjus. Noen av forretningsområdene vi er spesialisert på er kontraktsrett, entrepriserett og husleierett.