Hopp til innhold
Min side

Bevis

Bevis er et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs. reelle bevis, for eksempel et åsted, gjenstander og dokumenter.

På grunnlag av de bevis som er ført i en sak, avgjør dommeren hvilket saksforhold som han/hun vil legge til grunn for dommen.