Hopp til innhold
Min side

Håndpant

Pantsettelse hvor kreditor får sikkerhet for sin fordring ved at pantsetteren overfører rådigheten over løsøregjenstanden til panthaveren eller en annen som kan sikre at pantsetteren ikke disponerer over gjenstanden.

Den som har et pengekrav ovenfor en annen får altså sikkerhet for sitt krav ved at vedkommende får gjenstanden til den som skylder penger i sin besittelse. Dette slik at den som skylder penger ikke skal kunne selge, overdra, gi bort eller på annen måte råde over gjenstanden

Se panteloven § 3-2