Hopp til innhold
Min side - meld sak

Håndpant

Den som har et pengekrav ovenfor en annen får altså sikkerhet for sitt krav ved at vedkommende får gjenstanden til den som skylder penger i sin besittelse. Dette slik at den som skylder penger ikke skal kunne selge, overdra, gi bort eller på annen måte råde over gjenstanden

Se panteloven § 3-2