Hopp til innhold
Min side

Hjelpeverge

Hjelpeverge var et begrep i den tidligere vergemålsordningen. Denne ble opphevet 1. juli 2013.

En hjelpeverge ble oppnevnt av det offentlige og ivaretok en myndig persons interesser. Hjelpeverge ble oppnevnt hvis en person på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemming eller legemlig funksjonshemming ikke kunne ivareta sine interesser selv.

I den nye ordningen er skillet mellom verge og hjelpeverge opphevet, se vergemålsloven § 101 nr. 2.  Det oppnevnes nå kun verger, men med ulike vergeoppdrag fastsatt av fylkesmannen. Se vergemålsloven § 25.