Hopp til innhold
Min side

Midlertidig forføyning

Den som har et krav som går ut på annet enn betaling av penger, kan begjære midlertidig forføyning etter tvisteloven. Dette forutsetter imidlertid at det foreligger en sikringsgrunn.

Tvisteloven angir to sikringsgrunner:

  • Saksøktes atferd gjør midlertidig sikring nødvendig fordi forfølgingen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort.

  • Eller det er nødvendig med en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for.

  • Beslutningen om midlertidig forføyning tas av retten, og påfører saksøkte en plikt til å handle, unnlate eller tåle en handling, eller at et formuesgode blir tatt fra hans besittelse, slik at dette tas under forvaring eller bestyrelse.