Hopp til innhold
Min side

Påregnelig

Med påregnelig menes at noe er en sannsynlig følge av noe annet.

Påregnelig årsakssammenheng er et vilkår for erstatning. Det vil si at det må være en forutsigbar og sannsynlig årsakssammenheng (for skadevolder) mellom skaden og skadeårsaken for at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig.