Hopp til innhold
Min side

Radon

Radon er en gass som finnes naturlig i omgivelsene.

Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene og Norge er ett av landene i verden med høyest radonkonsentrasjon i inneluften. Radon kommer normalt inn i boligen fra grunnen, ofte gjennom byggematerialer eller åpninger i disse.

Høye radonforekomster kan være helseskadelig. Det er gjort målinger og anslått at en av ti boliger i Norge, har for høye radonverdier. Grensen for hva som er forsvarlig er satt til 100 Bq/m3. Er konsentrasjonen over 100 Bq/m3, bør enkle løsninger som for eksempel ventilering eller tetting av åpenbare hull mot grunnen gjennomføres. Statens strålevern anbefaler at radonnivået alltid skal være under maksimumsgrensen på 200 Bq/m3.

Les mer om radon på hjemmesidene til Statens strålevern