Hopp til innhold
Min side

Sedvane

En betegnelse på en oppfattelse eller handlemåte som er vanlig uten at det er bestemt i skriftlige regler.

Sedvanerett er i jussen et begrep for regler som har oppstått ved en bestemt handling, opptreden eller oppfattelse av rettigheter og plikter, og at denne oppfattelsen har blitt fulgt over lang tid. Slik har det blitt rettslig forpliktende.